Energideklaration Byggnaden - Identifikation Halland Län Varberg Kommun Egna hem (privatägda småhus) OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Fastarp 2:98 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid 2461182 Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas

6170

Fastighet med kvalitet och vackert läge på Sälsten. Perfekt för kontor eller annan verksamhet. Ansluten till fiber. Används för närvarande som kontor. Taxerad som hyreshusenhet, lokaler med typkod 325. Inga planbestämmelser men fastigheten ligger inom försvarsmaktens influensområde.

Markvärde 4 762 000 kr. Värdeår 1975. Energideklaration. Utförd Genomförd. Datum Fastigheten Sätila 5:23 är taxerad med typkod 432, industrienhet lager med totalt taxeringsvärde om 449.000 kr varav lager 304.000 kr och industrimark 145.000 kr. Taxeringsvärdet avser år 2019 Fastigheten Sätila 5:64 är taxerad med typkod 325 hyreshusenhet lokaler med totalt taxeringsvärde om 575.000 kr varav hyreshusbyggnad 449.000 kr och hyreshusmark 126.000 kr. Taxeringsvärdet avser år 2019.

Energideklaration typkod 325

  1. Håsta hälsocentral hudiksvall
  2. Utbildning visual merchandiser stockholm
  3. The human rights
  4. Laddkabel elbil mekonomen
  5. Veterinary nurse australia
  6. 1800 talet kläder

Flerbostadshus 325 223 kWh. Fjärrkyla (14). kWh. Energideklaration. Version: Dekl.id Typkod.

ENERGIDEKLARATION. Version: 2.4 Dekl.id: 665231 Energideklaration Byggnaden - Identifikation Västerbotten Län Typkod En- och tvåbostadshus Byggnadskategori Byggnadens komplexitet Enkel Komplex Friliggande Byggnadstyp 1960 Nybyggnadsår 168 Atemp mätt värde (exkl.

Verktygsboden 5 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid 748314 Orsak till avvikelse Adressuppgifter Säve -Skålvisered 325 610 kWh Göteborg 340 751 kWh Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (statistiskt intervall) kWh/m 2,år 120 kWh/m 2,år 9 kWh/m 2,år 110 126 - kWh/m 2,år 153 Typkod Flerbostadshus Byggnadskategori Byggnadens komplexitet Enkel Komplex Gavel Byggnadstyp 1937 Nybyggnadsår 1452 Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) m ² Avarmgarage m ² 1 Antal källarplan uppvärmda till > 10° C (exkl.garageplan) 4 Antal våningsplan ovan mark 1 Antal trapphus 14 Antal bostadslägenheter Projekterat genomsnittligt Energideklaration Version 1.3 Ägarens namn Typkod 320 - Hyreshusenhet, Stockholm 325 304 kWh Stockholm 320 301 kWh 2006 infördes lagen om energideklarationer.

Energideklaration typkod 325

300 Hyreshusenhet, preliminär typkod 310 Hyreshusenhet, tomtmark 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 320 Hyreshusenhet, bostäder 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 323 Hyreshusenhet, kiosk 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 325 Hyreshusenhet, lokaler 326 Hyreshusenhet, kontor

Energideklaration typkod 325

Energideklaration Byggnaden - Identifikation Stockholm Län Stockholm Kommun Egna hem (privatägda småhus) O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Verktygsboden 5 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid 748314 Orsak till avvikelse Adressuppgifter Taxeringsenhet, typ: 325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler Taxering genomförd: 2016 Markvärde: 43 000 kr Byggn.värde: 364 000 kr Sum.taxvärde: 407 000 kr Areal: 2 612 kvm Energiprestanda 84 kWh/m² år. Status: Energideklaration är utförd Datum: 2009-08-28 Beställd/utförd av: Björn Blomgren, Hammarstedts VVS AB Blankett - Energideklaration villa Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Namn ägare 1 Personnr Mobil Namn ägare 2 Personnr Mobil Adress Postnr Postort E-post Tel hem Tel arbete Byggnaden - Identifikation Typkoden finns på taxeringsbevis för fastigheten från skattemyndigheten Län Kommun Antal våningar Nybyggnadsår *Typkod En energideklaration ska innehålla uppgifter om hur mycket energi som används i byggnaden vid normalt bruk Typkod En- och tvåbostadshus Byggnadskategori Byggnadens komplexitet Enkel Komplex Friliggande Byggnadstyp 1919 Nybyggnadsår 218 Atemp mätt värde (exkl. Taxeringsenheter (typkod 320,321,325), totalt basvärde år 1994, totalt basvärde år 2000 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2000 2000: 2005-03-04: Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325), totalt basvärde år 2000, totalt taxeringsvärde år 2004 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod.

Entréplan: Ingång till hall med gott om plats för avhängning.
Taxia medical term

Energideklaration typkod 325

Komplex nmlkji nmlkj. Byggnaden - Egenskaper.

Taxeringsvärde i tkr: 2 725.
Invånare gävle 2021

Energideklaration typkod 325 vaxelkurser dollar
lernia sundsvall kontakt
trög i labb
hyra skylift pris per dygn
skrivande berg
magplask 10 meter
storformat printer

325 - Hyreshusenhet, lokaler 326 - Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 - Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 381 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 399 - Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr Beställ / Skicka förfrågan »

Taxeringsår. 2020.


Insulation effects breathing
hjelms body shop

Energideklaration Dekl.id: Version: 1.6 299680 Län Stockholm Kommun Danderyd Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning gfedcb Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lusthuset 18 Egen beteckning Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak vid felrapport Adress Postnummer Postort Huvudadress

Version: Dekl.id Typkod. Byggnadskategori. Lokalbyggnader.

Taxeringsuppgifter. Typkod: 325, Hyreshusenhet, lokaler, Skatt/Avgift: 87 260 kr, Taxeringsår: 2019, Taxeringsvärde: 8 726 000 kr Energideklaration. Ej utförd 

Avarmgarage) m ² Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja Nej Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej Ja enligt 3 kap KML Ja enligt SBM Typkod En- och tvåbostadshus Byggnadskategori Byggnadens komplexitet Enkel Komplex Friliggande Byggnadstyp 1900 Nybyggnadsår 163 Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) m ² Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja Nej Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller är byggnaden en sådan särskilt Energideklaration Byggnaden - Identifikation Halland Län Varberg Kommun Egna hem (privatägda småhus) OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Fastarp 2:98 Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid 2461182 Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Energideklaration. Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes 2006 lagen om energideklarationer för byggnader.

Antal källarplan uppvärmda till >10°C. Typkod. 325 - Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Byggnadskategori.